Ghi chú đến thành viên
Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
  #1  
Old 26-02-2013, 11:53 PM
Tuanff10's Avatar
Tuanff10 Tuanff10 is offline

Never Ending Dream
Nòng nọc to và thuần khiết
 
Tham gia: Dec 2011
Đến từ: Thái Bình
Bài gởi: 1,133
Thời gian online: 1 tháng 2 tuần 2 ngày
Xu: 1,081
Thanks: 362
Thanked 11,687 Times in 795 Posts
Cách xưng hô thời cổ xưa

Dưới đây là cách xưng hô thời cổ xưa để anh em tham khảo tiện cho việc dịch


I, Trong hoàng thất

- Cha vua (người cha chưa từng làm vua) : Quốc lão
- Cha vua (người cha đã từng làm vua rồi truyền ngôi cho con) : Thái thượng hoàng
- Mẹ vua (chồng chưa từng làm vua) : Quốc mẫu
- Mẹ vua (chồng đã từng làm vua) : Thái hậu
- Anh trai vua : Hoàng huynh
- Chị gái vua : Hoàng tỉ
- Vua : Hoàng thượng
- Vua của đế quốc (thống trị các nước chư hầu) : Hoàng đế
- Em trai vua : Hoàng đệ
- Em gái vua : Hoàng muội
- Bác vua : Hoàng bá
- Chú vua : Hoàng thúc
- Vợ vua : Hoàng hậu/Hoàng hậu nương nương
- Cậu vua : Quốc cữu
- Cha vợ vua : Quốc trượng
- Con trai vua : Hoàng tử
- Con trai vua (người được chỉ định sẽ lên ngôi) : Đông cung thái tử/Thái tử
- Vợ hoàng tử : Hoàng túc
- Vợ Đông cung thái tử : Hoàng phi
- Con gái vua : Công chúa
- Con rể vua : Phò mã
- Con trai trưởng vua chư hầu : Thế tử
- Con gái vua chư hầu : Quận chúa
- Chồng quận chúa : Quận mã

II. Xưng hô: (không viết hoa)
- Vua tự xưng :
+ quả nhân: dùng cho tước nào cũng được.
+ trẫm: chỉ cho Hoàng đế/Vương.
+ cô gia: chỉ dùng cho Vương trở xuống.
- Vua gọi các quần thần : chư khanh, chúng khanh
- Vua gọi cận thần (được sủng ái) : ái khanh
- Vua gọi vợ (được sủng ái) : ái phi
- Vua gọi vua chư hầu : hiền hầu
- Vua, hoàng hậu gọi con (khi còn nhỏ) : hoàng nhi
- Các con tự xưng với vua cha: nhi thần
- Các con gọi vua cha: phụ hoàng
- Các con vua gọi mẹ: mẫu hậu
- Các quan tâu vua : bệ hạ, thánh thượng
- Các thê thiếp (bao gồm cả vợ) khi nói chuyện với vua xưng là : thần thiếp
- Hoàng thái hậu nói chuyện với các quan xưng là : ai gia
- Các quan tự xưng khi nói chuyện với vua : hạ thần
- Các quan tự xưng khi nói chuyện với quan to hơn (hơn phẩm hàm) : hạ quan
- Các quan tự xưng với dân thường: bản quan
- Dân thường gọi quan: đại nhân
- Dân thường khi nói chuyện với quan xưng là : thảo dân
- Người làm các việc vặt ở cửa quan như chạy giấy, dọn dẹp, đưa thư, v.v… : nha dịch/nha lại/sai nha
- Con trai nhà quyền quý thì gọi là : công tử
- Con gái nhà quyền quý thì gọi là : tiểu thư
- Đầy tớ trong các gia đình quyền quý gọi ông chủ là : lão gia
- Đầy tớ trong các gia đình quyền quý gọi bà chủ là : phu nhân
- Đầy tớ trong các gia đình quyền quý gọi con trai chủ là : thiếu gia
- Đầy tớ trong các gia đình quyền quý tự xưng là (khi nói chuyện với bề trên): tiểu nhân
- Đứa con trai nhỏ theo hầu những người quyền quý thời phong kiến : tiểu đồng
- Các quan thái giám khi nói chuyện với vua, hoàng hậu xưng là : nô tài
- Cung nữ chuyên phục dịch xưng là : nô tì
- Ngoài ra, đối với các quan còn có kiểu thêm họ vào trước chức tước, thành tên gọi. Ví dụ : Quách công công, Lý tổng quản, Lưu hoàng thúc…

III/Xưng hô khi nói chuyện với người khác:
# Tôi (cho phái nam)= Tại hạ/Tiểu sinh/Mỗ/Lão phu (nếu là người già)/Bần tăng (nếu là nhà sư)/Bần đạo (nếu là đạo sĩ)/Lão nạp (nếu là nhà sư già)
# Tôi (cho phái nữ) = Tại hạ/Tiểu nữ//Lão nương (nếu là người già)/Bổn cô nương/Bổn phu nhân (người đã có chồng)/Bần ni (nếu là ni cô)/Bần đạo (nếu là nữ đạo sĩ)
# Anh/Bạn (ý chỉ người khác) = Các hạ/Huynh đài/Công tử/Cô nương/Tiểu tử/Đại sư (nếu nói chuyện với nhà sư)/Chân nhân (nếu nói chuyện với đạo sĩ)
# Anh = Huynh/Ca ca/Sư huynh (nếu gọi người cùng học một sư phụ)
# Anh (gọi thân mật)= Hiền huynh
# Em trai = Đệ/Đệ đệ/Sư đệ (nếu gọi người cùng học một sư phụ)
# Em trai (gọi thân mật) = Hiền đệ
# Chị = Tỷ/Tỷ tỷ/Sư tỷ (nếu gọi người cùng học một sư phụ)
# Chị (gọi thân mật) = Hiền tỷ
# Em gái = Muội/Sư muội (nếu gọi người cùng học một sư phụ)
# Em gái (gọi thân mật) = Hiền muội
# Chú = Thúc thúc/Sư thúc (nếu người đó là em trai hoặc sư đệ của sư phụ)
# Bác = Bá bá/Sư bá (Nếu người đó là anh hoặc sư huynh của sư phụ)
# Cô/dì = A di (Nếu gọi cô ba thì là tam di, cô tư thì gọi là tứ di….)
# Dượng (chồng của chị/em gái cha/mẹ) = Cô trượng
# Thím/mợ (vợ của chú/cậu) = Thẩm thẩm (Nếu gọi thím ba thì là tam thẩm, thím tư thì gọi là tứ thẩm…)
# Ông nội/ngoại = Gia gia
# Ông nội = Nội tổ
# Bà nội = Nội tổ mẫu
# Ông ngoại = Ngoại tổ
# Bà ngoại = Ngoại tổ mẫu
# Cha = Phụ thân
# Mẹ = Mẫu thân
# Anh trai kết nghĩa = Nghĩa huynh
# Em trai kết nghĩa = Nghĩa đệ
# Chị gái kết nghĩa = Nghĩa tỷ
# Em gái kết nghĩa = Nghĩa muội
# Cha nuôi = Nghĩa phụ
# Mẹ nuôi = Nghĩa mẫu
# Anh họ = Biểu ca
# Chị họ = Biểu tỷ
# Em trai họ = Biểu đệ
# Em gái họ = Biểu muội
# Gọi vợ = Hiền thê/Ái thê/Nương tử
# Gọi chồng = Tướng công/Lang quân
# Anh rể/Em rể = Tỷ phu/Muội phu
# Chị dâu = Tẩu tẩu
# Cha mẹ gọi con cái = Hài tử/Hài nhi hoặc tên
# Gọi vợ chồng người khác = hiền khang lệ (cách nói lịch sự)


IV. Khi nói chuyện với người khác mà nhắc tới người thân của mình::
# Cha mình thì gọi là gia phụ
# Mẹ mình thì gọi là gia mẫu
# Anh trai ruột của mình thì gọi là gia huynh/tệ huynh (cách nói khiêm nhường)
# Em trai ruột của mình thì gọi là gia đệ/xá đệ
# Chị gái ruột của mình thì gọi là gia tỷ
# Em gái ruột của mình thì gọi là gia muội
# Ông nội/ngoại của mình thì gọi là gia tổ
# Vợ của mình thì gọi là tệ nội/tiện nội
# Chồng của mình thì gọi là tệ phu/tiện phu
# Con của mình thì gọi là tệ nhi


V. Khi nói chuyện với người khác mà nhắc tới người thân của họ:
# Sư phụ người đó thì gọi là lệnh sư
# Cha người đó là lệnh tôn
# Mẹ người đó là lệnh đường
# Cha lẫn mẹ người đó một lúc là lệnh huyên đường
# Con trai người đó là lệnh lang/lệnh công tử
# Con gái người đó là lệnh ái/lệnh thiên kim
# Anh trai người đó thì gọi là lệnh huynh
# Em trai người đó thì gọi là lệnh đệ
# Chị gái người đó thì gọi là lệnh tỷ
# Em gái người đó thì gọi là lệnh muội


VI/Xưng hô trong gia đình:
Ông bà tổ chết rồi xưng Hiển cao tổ khảo/tỷ
Ông bà tổ chưa chết xưng Cao tổ phụ/mẫu
cháu xưng Huyền tôn
Ông bà cố chết rồi xưng Hiển tằng tổ khảo/tỷ
Ông bà có chưa chết xưng Tằng tổ phụ/mẫu
cháu xưng Tằng tôn
Ông bà nội chết rồi thời xưng Hiẻn tổ khảo/tỷ
Ông bà nội chưa chết thì xưng Tổ phụ/mẫu
cháu xưng nội tôn
Cha mẹ chết rồi thì xưng: Hiển khảo, Hiền tỷ.chưa chết xưng thân Phụ/mẫu (xem thêm phần cha kế mẹ kế)
Cha chết rồi thì con tự xưng là: Cô tử, cô nữ (cô tử: con trai, cô nữ: con gái).
Mẹ chết rồi thì con tự xưng là: Ai tử, ai nữ.
Cha mẹ đều chết hết thì con tự xưng là: Cô ai tử, cô ai nữ.
Cha ruột: Thân phụ.
Cha ghẻ: Kế phụ.
Cha nuôi: Dưỡng phụ.
Cha đỡ đầu: Nghĩa phụ.

Con trai lớn (con cả thứ hai): Trưởng tử, trưởng nam.
Con gái lớn: Trưởng nữ.
Con kế. Thứ nam, thứ nữ.
Con út (trai): Quý nam, vãn nam. Gái: quý nữ, vãn nữ.

Mẹ ruột: Sanh mẫu, từ mẫu.
Mẹ ghẻ: Kế mẫu: Con của bà vợ nhỏ kêu vợ lớn của cha là má hai: Đích mẫu.
Mẹ nuôi: Dưỡng mẫu.
Mẹ có chồng khác: Giá mẫu.
Má nhỏ, tức vợ bé của cha: Thứ mẫu.
Mẹ bị cha từ bỏ: Xuất mẫu.
Bà vú: Nhũ mẫu.

Chú, bác vợ: Thúc nhạc, bá nhạc.
Cháu rể: Điệt nữ tế.
Chú, bác ruột: Thúc phụ, bá phụ.
Vợ của chú : Thiếm, Thẩm.
Cháu của chú và bác, tự xưng là nội điệt.

Cha chồng: Chương phụ.
Dâu lớn: Trưởng tức.
Dâu thứ: Thứ tức.
Dâu út: Quý tức.

Cha vợ (sống): Nhạc phụ, (chết): Ngoại khảo.
Mẹ vợ (sống): Nhạc mẫu, (chết): Ngoại tỷ.
Rể: Tế.
Chị, em gái của cha, ta kêu bằng cô: Thân cô.
Ta tự xưng là: Nội điệt.
Chồng của cô: Dượng: Cô trượng, tôn trượng.
Chồng của dì: Dượng: Di trượng, biểu trượng.
Cậu, mợ: Cựu phụ, cựu mẫu. Mợ còn gọi là: Câm.
Còn ta tự xưng là: Sanh tôn.
Cậu vợ: Cựu nhạc.
Cháu rể: Sanh tế.

Vợ: Chuyết kinh, vợ chết rồi: Tẩn.
Ta tự xưng: Lương phu, Kiểu châm.
Vợ bé: Thứ thê, trắc thất.
Vợ lớn: Chánh thất.
Vợ sau (vợ chết rồi cưới vợ khác): Kế thất.

Anh ruột: Bào huynh.
Em trai: Bào đệ, cũng gọi: Xá đệ.
Em gái: Bào muội, cũng gọi: Xá muội
Chị ruột: Bào tỷ.
Anh rể: Tỷ trượng.
Em rể: Muội trượng.
Anh rể: Tỷ phu.
Em rể: Muội trượng, còn gọi: Khâm đệ.
Chị dâu: Tợ phụ, Tẩu, hoặc tẩu tử.
Em dâu: Đệ phụ, Đệ tức.
Chị chồng: Đại cô.
Em chồng: Tiểu cô.
Anh chồng: Phu huynh: Đại bá.
Em chồng: Phu đệ, Tiểu thúc.
Chị vợ: Đại di.
Em vợ (gái): Tiểu di tử, Thê muội.
Anh vợ: Thê huynh: Đại cựu: Ngoại huynh.
Em vợ (trai): Thê đệ, Tiểu cựu tử.
Con gái đã có chồng: Giá nữ.
Con gái chưa có chồng: Sương nữ.
Cha ghẻ, con tự xưng: Chấp tử.

Tớ trai: Nghĩa bộc.
Tớ gái: Nghĩa nô.
Cha chết trước, sau ông nội chết, tôn con của trưởng tử đứng để tang, gọi là: Đích tôn thừa trọng.
Cha, mẹ chết chưa chôn: Cố phụ, cố mẫu.
Cha, mẹ chết đã chôn: Hiền khảo, hiển tỷ.
Mới chết: Tử.
Đã chôn: Vong.

Anh em chú bác ruột với cha mình: Đường bá, đường thúc, đường cô, mình tự xưng là: Đường tôn.
Anh em bạn với cha mình: Niên bá, quý thúc, lịnh cô. Mình là cháu, tự xưng là: Thiểm điệt, lịnh điệt.
Chú, bác của cha mình, mình kêu: Tổ bá, tổ thúc, tổ cô.
Mình là cháu thì tự xưng là: Vân tôn


VII. Một số từ khác:
* Gọi nhà của mình theo cách khiêm nhường lúc nói chuyện với người khác: tệ xá/hàn xá
Nói về chỗ ở của người thì dùng: quí sở/quí cư
(chỉ cần nói “tệ xá”, chớ không cần nói “tệ xá của tôi”; chỉ cần nói “quí sở”, chớ không cần nói “quí sở của ngài”)
* Đứa bé thì gọi là tiểu hài nhi… bé gái thì gọi là nữ hài nhi… bé trai thì gọi là nam hài nhi
* Khách sạn, nhà hàng, ngân hàng: quán trọ, tửu điếm, tiền trang
* Bổ đầu: người đứng đầu tổ chức truy lùng tội phạm ở huyện thời xưa
* Bổ khoái: người ở nha môn chuyên đi bắt người thời xưa.Các chủ đề khác cùng chuyên mục này:

Tài sản của Tuanff10
Audi A8 Nữ sát thủ Barcadi ORO Nòng Nọc 2
Chữ ký của Tuanff10
Hắc Long Hội

I can't live if without you in my lifeDon't do to others what you would not want them to do to you
Have fun times when you alive!!

Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có 10 Thành viên nói CÁM ƠN đến bài viết rất có ích của Tuanff10
  #2  
Old 26-02-2013, 11:57 PM
Nhật♥Nguyệt's Avatar
Nhật♥Nguyệt Nhật♥Nguyệt is offline
♥Quay tay trọn đời ♥
 
Tham gia: Sep 2011
Bài gởi: 395
Thời gian online: 2 tuần 5 ngày 10 giờ
Xu: 0
Thanks: 27
Thanked 3,456 Times in 291 Posts
Cứ mày - tao mà giã .
Tài sản của Nhật♥Nguyệt

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 27-02-2013, 12:00 AM
LãngKhách's Avatar
LãngKhách LãngKhách is offline

Yêu 1 Người
Mãi Mãi Tuổi 15
 
Tham gia: May 2008
Đến từ: Theo chân những cơn mưa...
Bài gởi: 488
Thời gian online: 3 tháng 0 tuần 2 ngày
Xu: 197,869
Thanks: 1,334
Thanked 7,138 Times in 434 Posts

---------------------------------------------------------------------
Tài sản của LãngKhách
BUIBI Nữ sinh Siêu mẫu KURI Tiểu Kỳ Công chúa MANTA Người đẹp KOMIA Kim cương Nhẫn đại gia
Chữ ký của LãngKhách
Mọi ý kiến, thắc mắc về vấn đề 4rum như truyện dịch, truyện sưu tầm, convert, post bài, quảng cáo.... xin nhắn vào đây:
http://4vn.eu/forum/member.php?u=112405

Mình sẽ giải đáp ngay sau khi nhận được tin nhắn!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 27-02-2013, 07:33 AM
Chris Andy's Avatar
Chris Andy Chris Andy is offline
Nguyệt Thần Nữ Đích Sủng Nhi
 
Tham gia: Apr 2012
Đến từ: Một nơi Rất xa
Bài gởi: 164
Thời gian online: 1 tháng 3 tuần 2 ngày
Xu: 0
Thanks: 23
Thanked 121 Times in 59 Posts
Ngoáp! Hoàng phi là vợ vua, gồm: quý nhân, phi, hoàng phi, hoàng quý phi, hoàng hậu. Còn vợ thái tử là thái tử phi.
Tài sản của Chris Andy

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 27-02-2013, 09:48 AM
Dương Thiên Mạc's Avatar
Dương Thiên Mạc Dương Thiên Mạc is offline

Sáng Thế Đọa Lạc
Cỏ non của Chan
 
Tham gia: Jun 2012
Đến từ: Vô gia cư.
Bài gởi: 6,716
Thời gian online: 3 tháng 1 tuần 2 ngày
Xu: 210
Thanks: 3,360
Thanked 75,248 Times in 4,586 Posts
Nhiều quá Cái này rất tiện cho truyện lịch sử quân sự. Thanks
P/S: Con FA nói chuẩn đấy. Cứ mày tao mà giã
Tài sản của Dương Thiên Mạc
Nữ sát thủ Đoạ Lạc 3 Người đẹp KOMIA Nữ sinh Bạch phát tiên nữ Nòng Nọc 2 Đoạ Lạc 7 Chu Tước Dong Binh Thánh Cấp Tiểu Kỳ

Chữ ký của Dương Thiên Mạc
Có những lúc dậy sóng như đại dương.
Mênh mông như biển.
Cao như bầu trời.
Có lúc lại lặng như cỏ, êm đềm như mây và lãng du vô định theo gió.


Ma Giới Đích Nữ Tế
Tội Ác Chi Thành
Đại Học Khủng Bố
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Từ khóa được google tìm thấy
cch g, cach goi cc bc th, cach goi cha me thoi xua, cach goi kieu co trang, cach goi vo thoi xua, cach sung ho thoi xua, cch x, cach xu ho thoi xua, cach xung ho co trang, cach xung ho co xua, cach xung ho con vo thu, cach xung ho hoang de, cach xung ho hoi xua, cach xung ho ngay xua, cach xung ho roi ram, cach xung ho thoi co dai, cach xung ho thoi co xua, cach xung ho thoi hau le, cach xung ho thoi xua, cach xung ho vn ngay xua, cach xung hoc thoi xua, cachxung ho thoi xua, các từ xưng hô xưa, cách dịch, cách gọi cổ trang, cách gọi con khi xưa, cách gọi thời xưa, cách nói cổ đại, cách xung ho thoi xua, cách xưng hô cổ, cách xưng hô ngay xua, cách xưng hô thời cổ xưa, cách xưng hô thoi xua, chong cua quan chua, chua thoi xua la gi, chuyen thoi xua, chuyen thoi xua hoang de, cong chua thoi xua, danh xưng thời xưa, dịch thuật, dua thoi co xua, em du x, hoang cung thoi xua, hoang hau thoi xua, hoang hau tq coxua, hoang tu thoi xua, muội muội là gì, mxung h th, nguoi xua goi chong vo, nhung cong chua thoi xua, nương tử là gì, phu hoang xung ho, sung co thoi xua, sư muội là gì, sư tỷ là gì, ten xung ho ngay xua, thê thiếp xưng hô, thúc thúc là gì, truyen thoi xua, xung hô thời xưa, xung ho co trang, xung ho hoi xua, xung ho ngay xua, xung ho thúc thúc, xung ho thoi co dai, xung ho thoi phong kien, xung ho thoi xua, xung ho trong hoang cung, xung ho vua chua, xung ho ơ thoi xưa, xung hoa ngay xua, xưng hô cổ đại, xưng hô ngày xưa, xưng hô thời xưa, xưng hô thời cổ, xưng hô thời xưa, xưng hô trong thi xưa, xưng vua

Ðiều Chỉnh


©2008 - 2014. Bản quyền thuộc về hệ thống vui chơi giải trí 4vn.eu™
Diễn đàn phát triển dựa trên sự đóng góp của tất cả các thành viên
Tất cả các bài viết tại 4vn.eu thuộc quyền sở hữu của người đăng bài
Vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi các bạn sử dụng thông tin tại 4vn.eu™